Yurt Dışında Sınavsız Eğitim ve Bilinmesi Gerekenler

0 75

Yurt dışında ki üniversiteler kabul işlemlerini lise başarı notu ve alanına göre değerlendirmektedirler. Yurt dışında genel olarak nüfusunun azalma eğilimi yüzünden üniversitedeki kontenjanlar açık kalmaktadır. Yabancı öğrenciler paralı olarak tahsil gördüklerinden üniversiteler tarafınca tercih edilmektedirler.

Diploma Denklik Belgesi

Yurt dışında düzenlenen diplomalar tüm Avrupa Birliğinde geçerli olmalarına karşın Türkiye’de Denklik belgeleri düzenlenmeden geçersizlerdir. Genel olarak bilinenin tersine, diplomaların direkt geçerli olmamasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ile okuduğunuz ülkenin eğitim alanında anlaşma yapmamasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının yabancı bir ülkede eğitim ve öğretim görmelerini engellememektedir hem de bu kişilerin yurt haricinde eğitim-öğretimlerine de müdahale etmemektedir şu sebeple bu şekilde bir eylem öteki devletin egemenliğine müdahale olarak kabul edilebilir. Sadece Türkiye Cumhuriyet devleti yurt haricinde gördüğünüz eğitim-oğretimi kendi ulusal yasaları çerçevesinde, ülke sınırları içinde kabul etmemeye ve geçerli olarak görmemeye hakkı vardır. Zira münakaşa mevzusu olan yabancı ülkenin eğitim-öğretiminin geçerliliği değildir, münakaşa mevzusu olan yurtdışındaki eğitim-öğretimin tanımış olduğu hak ve yetkilerin Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafınca kişiye tanınıp tanınmayacağıdır. 

Diploma Denklik Sınavı

Bazı alanlarda göreceğiniz tahsil kesinlikle suretle Türkiye’de denklik sınavına doğal olarak tutulması gerekebilir. Mesela:  tıp mezunları denklik sınavına girmelidirler.

Tavsiye

Eğer yurt dışında tahsil görmek ile Türkiye’de, hususi dahi olsa, tahsil görmek içinde tercih yapmanız gerekirse kesinlikle Türkiye’deki yüksek öğrenimi tercih edin. Zira her iki yerde de toplam tahsil giderleri birbirine yakındır. Türkiye’de ana dilinizde tahsil göreceğinizi, diploma denkliğine gerekseme duymayacağınızı, erkek öğrenciler askerlik erteleme ve kısa dönem askerlik hakkından yararlanacağınız unutmayınız.

Yurt dışında Türk öğrenciler tarafınca yaygın olarak tercih edilen bölümler: Tıp, Diş Hekimliği, Farmakoloji, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Internasyonal İlişkiler vs.

Not: Üniversite okumak için yurt dışına gitmeden önce kesinlikle YÖK üzerinden gideceğiniz okulun denklik durumunu ilgili yardım masasından bilgi alarak hareket edin.

YÖK web sitesi: http://www.yok.gov.tr/


Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.